I wish I would...


I wish  

get random wish

Current wishes: 188
follow @iwishiwould on twitter

latest wishes
- #iwishiwould :: I wish I would get a check for 12, 500 dollars
- #iwishiwould :: I wish I could be Ricky Gervais' friend.
- #iwishiwould :: I wish a nigger would
- #iwishiwould :: I wish you were beer
- #iwishiwould :: I wish I would jump off a bridge
- #iwishiwould :: I wish I would have a hard ****
- #iwishiwould :: I wish I would a working ISPConfig